ETF w centrum uwagi po zyskach IBM za III kwartał
close