E-mini Dow Jones Industrial Average (YM) Futures Analiza techniczna – Kupno wstępne, ponieważ rynek zbliża się do znacznego oporu
close